rijles informatie kosten rijopleiding versnel je rijles contact de rijschool

Aanwijzing:

Betekenis:

Verderop links af

Vooraankondiging, waarschijnlijk moet er een rijstrook gekozen worden

Verderop rechts af

Vooraankondiging, waarschijnlijk moet er een rijstrook gekozen worden

Over ...meter links af slaan

Vooraankondiging in meters

Over ...meter rechts af slaan

Vooraankondiging in meters

Links af slaan

Directe actie/kan ook een buiging zijn

Rechts af slaan

Directe actie/kan ook een buiging zijn

Scherpe bocht naar links

Vertraag

Aan het einde van de weg links af slaan

...

Aan het einde van de weg rechts af slaan

...

Scherpe bocht naar rechts

Vertraag

Links afbuigen

Dit lijkt op een afslag/kan wel degelijk een afslag zijn

Rechts afbuigen

Dit lijkt op een afslag/kan wel degelijk een afslag zijn

Houd links aan

Neem niet de afslag

Houd rechts aan

Neem niet de afslag

Neem de afslag, ga vervolgens de snelweg op

Je bevindt je op een knooppunt en gaat van een A-weg naar een andere A-weg en blijft dus op de snelweg

Neem de 2de afslag links

Sorteer links voor, er zijn waarschijnlijk meerdere rijstroken

Neem de 2de afslag rechts

Sorteer rechts voor, er zijn waarschijnlijk meerdere rijstroken

Neem verderop de afslag

Aanwijzing voor op de snelweg en buiten de bebouwde kom

Neen de afslag

Aanwijzing voor op de snelweg en buiten de bebouwde kom

Ga rechts af op de rotonde 1ste afslag

Standaard vierpoots rotonde

Ga rechtdoor op de rotonde 2de afslag

Standaard vierpoots rotonde

Ga links af op de rotonde 3de afslag

Standaard vierpoots rotonde

Ga de rotonde rond 4de afslag

Standaard vierpoots rotonde

Ga rechtdoor 1ste afslag

Hoewel het de eerste afslag is, behandel je hem alsof het een standaard mini-rotonde is.

Ga links af 2de afslag

Hier zal sprake zijn van drie poots rotonde, de eerste poot is rechts en de tweede poot is links.

Ga rechtdoor over de rotonde 3de afslag

Dit zal een turbo of dubbele rotonde zijn, het is de 3de dus behandel je hem alsof je naar links gaat.

Ga rechts/rechtdoor/links af dan/daarna/verderop rechts/rechtdoor/links

Wanneer je dubbele aanwijzingen krijgt van Tomtom zal je bij het oplossen van de eerste verkeersopgave rekening moeten houden met de tweede verkeersopgave.


Naast deze audio aanwijzingen geeft TomTom ook visuele aanwijzingen zoals de afstand tot de afslag, je snelheid, de maximaal toegestane snelheid, tijd van aankomst, de kaart, reistijd.
Zeer belangrijk zijn de aanwijzingen bovenin het scherm.
Daar staan de aanwijzingen die je nodig hebt voor het berijden van de snelweg.

all rights reserved to Team-rijopleiding