rijles informatie kosten rijopleiding versnel je rijles contact de rijschool

R.I.S. en het Team trainingsprotocol
De Rijopleiding in Stappen is een opleidingsmethodiek waarbij je wordt opgeleid op basis van competenties. Deze competenties worden stap voor stap doorlopen, vandaar de naam Rijopleiding In Stappen.

De RIS opleiding bestaat uit 4 modules, deze modules bestaan weer uit gemiddeld 15 scripts en de scripts bestaan uit gemiddeld 7 stappen.
Vanaf module 2 krijg je te maken met gecombineerde scripts d.w.z. dat een script een samenvoeging is van (m)eerdere scripts.
Voorbeeld: In module 1 leer je bij script 10 het scannen. Wanneer je bij module 2 het ruimtekussen behandeld, begint deze met 'scan' dan 'volgafstand' etc. Het scannen is al bekend, de rest zijn dan nieuw aan te leren stappen.

Tijdens je opleiding lees je voor de rijles eerst het hoofdstuk van het script zodat je weet waar de les over gaat en je de stappen kent. In de rijles krijg je verdere uitleg en een demonstratie. Na de demonstratie volgt de training op basis van de stappen die je hebt geleerd bij het script.

Mocht lezen moeilijk zijn of het lukt door tijdgebrek niet, geen probleem! De instructeur behandeld het uiteraard óók in de rijles :-)
De fasen die je doorloopt bij het aanleren van een script zijn:
Fase 1 Kennismaken met het script
1 Je krijgt een huiswerk opdracht
2 Er wordt gemotiveerd en gedemonstreerd
3 Je doet met de instructeur mee

Fase 2 Het eigenmaken van het script
4 Je werkt op aanwijzing
5 Je hebt nog beperkt hulp nodig
6 Je doet het zelfstandig

Fase 3 Veralgemenisering van het script
7 Je kan het ook als de situatie wijzigt
8 Je past het overal goed toe.

Elke module wordt afgesloten met een toets, module 1 en 2 worden getoetst door je instructeur en module 3 en 4 door het CBR.
Doordat je voor je eindexamen nu al meerdere keren getoetst bent wen je er aan en weet je goed wat je kunt en wat er van je wordt verwacht.

Deze tabel laat zien waar de modules uit bestaan. Ter verduidelijking, het is niet zo dat deze 1-voor-1 worden afgewerkt, als je kijkt bij de opbouw van de rijles zie je hoe deze methode vorm krijgt binnen de rijopleiding.


Module 01 Voertuig beheersing
Script 01 Controle buiten de auto
Script 02 Controle in de auto
Script 03 Instappen
Script 04 Uitstappen
Script 05 Zithouding
Script 06 Stuurhouding
Script 07 Afstellen spiegels
Script 08 Starten en Afzetten
Script 09 Gas doceren
Script 10 Scannen
Script 11 Sturen
Script 12 Positie
Script 13 Remmen
Script 14 Ontkoppelen
Script 15 Stoppen
Script 16 Koppelen
Script 17 Schakelen
Script 18 Technische wijze van wegrijden
Module 02 Beheersing van eenvoudige verkeersmanoeuvres en verkeersituaties
Script 19 Wegrijden en Stoppen
Script 20 Volgafstand
Script 21 Ruimtekussen
Script 22 Tegemoet komen
Script 23 Ingehaald worden
Script 24 Kruispunten
Script 25 Afslaan
Script 26 Hellingproef
Script 27a Achteruit rijden in een rechte lijn
Script 27b Achteruit rijden aangegeven bocht
Script 28 Parkeren op aangegeven plaats
1 Vooruit in file
2 Achteruit in file
3 Vooruit in vak zowel haaks als schuin
4 Achteruit in vak zowel haaks als schuin
5 Op stijgende helling
6 Op dalende helling
Script 29a Keren d.m.v halve draai
Script 29b Keren d.m.v. steken
Module 03 Complexe voertuig bediening, beheersing van complexe manoeuvres en situaties
Herhaling Kruispunten
Herhaling Afslaan
Herhaling Bijzondere verrichtingen met sannen
Script 30 Rijstrook wisselen en zijdelings verplaatsen
Script 31 Voorbij gaan
Script 32 Inhalen
Script 33 Invoegen
Script 34 Uitrijden
Script 35 Rotondes
Script 36 Erven
Script 37 Spoorwegovergang
Script 38 VOP zebra
Script 39 Tram en bushaltes
Module 04 Veilig en verantwoorde verkeersdeelname
Script 40 Nacht en moeilijke omstandigheden
Script 41 Ritvoorbereiding en zelfstandig route rijden
Script 42 Rijden onder specifieke omstandigheden
Script 43 Milieuverantwoord rijden
Script 44 Defensief rijden
Script 45 Aangepast en besluitvaardig rijden
Script 46 Mentaliteit en verantwoordelijkheid

Bij het begin van de rijopleiding krijg je het RIS boek, daar wordt alles uitgebreid uitgelegd.
Team training protocol:
Als je bij de opbouw van de rijles hebt gekeken dan zie je daar de inhoud en opbouw van je rijopleiding.
Deze lijkt te verschillen van de opbouw van de scripts die je bij R.I.S ziet staan.
Dit komt omdat R.I.S. niet een opleiding is maar een schematische weergave van de competenties die je tijdens het rijden ontwikkeld.

Je kunt b.v. de snelweg gebruiken voor het trainen van de volgafstand, het voorbij rijden, gas doseren, scannen, etc. maar deze scripts kun je ook in een 30zone doen of een provinciale weg. R.I.S. zegt daar niets over, het is aan de instructeur om daar op de juiste wijze invulling aan te geven.

Team heeft het examengebied uitgebreid geanalyseerd, de best mogelijke trainingslocaties samengesteld en deze in een optimaal schema gezet.
Hoe dat gaat ontdek je tijdens de rijopleiding!