rijles informatie kosten rijopleiding versnel je rijles contact de rijschool

Tussentijdse toets/Deeltoets 3
Een tussentijdse toets/deeltoets 3 is een examen met als verschil dat je niet kan slagen of zakken.
Je kan wel vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichting en de vragen over de auto zodat alleen het rijden nog over blijft voor het examen/deeltoets 4 R.I.S.

Deze vrijstelling blijft geldig tot en met je eerst volgende examen, ongeacht wanneer deze is.
Om aan een tussentijdse toets/deeltoets 3 mee te mogen doen moet je een theorie certificaat hebben maar een eigen verklaring/gezondheidsverklaring is niet nodig.

Tussentijdse toets/deeltoets 3 doe je ter voorbereiding op je eindexamen en geeft de laatste inzichten die je nodig hebt om je examen met succes te behalen.
Voordat je de tussentijdse toets/deeltoets 3 gaat doen heb je al 2 toetsingsmomenten gehad met je instructeur waardoor je al gewend bent om getoetst te worden, maar nu ga je voor het eerst echt naar het CBR.

Het voordeel van een tussentijdse toets/deeltoets 3 is dat je in alle rust een examen kan ervaren, zonder dat jij je zorgen hoeft te maken over het resultaat.
Hierdoor onstaat een mooi beeld van wat je al kan.

Wanneer je terug bent bij het CBR en je hebt je plekje aan tafel weer ingenomen krijg je de uitslag.
Hier zal de examinator bij een tussentijdse toets/deeltoets 3 veel meer aandacht aan geven dan bij een gewoon examen.
De reden is dat jij bij een tussentijdse/deeltoets 3 bij het CBR komt om te horen wat je kan en wat er nog te leren is, terwijl je met een examen alleen komt voor de uitslag geslaagd of gezakt.

Wanneer een examinator bij een examen uitgebreid aandacht besteed aan wat er goed en niet goed ging, zal er over het algemeen weinig van onthouden worden.
Je bent simpelweg te blij of te teleurgesteld om het op te nemen. Ook kan het door sommige leerlingen als "afzeiken" worden opgevat waardoor ze het kort en bondig houden.
Het is dan de taak van de instructeur om hier duiding aan te geven.

Voor alle informatie over het examen zoals welke onderdelen getoetst worden en hoe het in zijn werk gaat, kijk op het CBR/tussentijdse toets.

Een tussentijdse toets/deeltoets 3 moet door Team worden aangevraagd bij het CBR, hiervoor moet je eerst de rijschool machtigen.

Kijk hier voor de CBR site voor het machtigen van de rijschool.

Rijschool nummer:9208U3

Uiteraard wordt de toets in overleg gepland zodat het geen agenda problemen opleverd.