De rijopleiding wordt op maat gemaakt voor jou maar kent wel een vaste structuur, namelijk:

De basis van het auto rijden:
Het wegrijden en stoppen
Op- en terugschakelen
Vertragen en versnellen
Sturen
Rijden op rechte en bochtige wegen

Bijzondere verrichtingen:
Parkeren
-haaks vooruit in smal/middel/groot vak aan beide zijden
-haaks achteruit in smal/middel/groot vak aan beide zijden
-schuin (visgraat) aan beide zijden
Omkeren
-3 keer steken
- 1/2 draai
Bochtje achteruit
Recht achteruit
Hellingproef.

Eenvoudige kruispunten:
Voorrangskruispunten
Samengestelde kruispunten
Gelijkwaardige kruispunten

30 Zone:
Gelijkwaardige kruispunten, deze zijn lastig omdat je zelf de voorrang moet regelen. Vaak in kleine ruimtes met veel obstakels.
Door deze complexiteit zal je veel controle moeten hebben over het voertuig voordat je hier zelfstandig kan rijden.

Complexe situaties:
Rotondes, opstelbermen, geregelde kruispunten met tegemoet komend verkeer, zebra paden, spoorwegovergangen woonerf en winkelgebieden.

Buiten bebouwde kom:
Grote kruispunten met voorsorteerstroken.
Grote opstel plaatsen tussen de verkeersstromen.
Je moet nu niet alleen een plan hebben voor de aankomende verkeersopgave maar al verder denken naar die erna.
Grote rotondes zoals turbo, ovaal en dubbel.

Snelweg
Invoegen.
Uitrijden.
Berijden van de snelweg.
Knooppunten.
Tapers.
Weefvakken.
Inhalen.
File rijden.
Complete en unieke uitleg van de snelweg.

Zelfstandig rijden
Rijden zonder aanwijzingen is ook een onderdeel van het examen, dit houdt in dat je m.b.v. tomtom naar een punt in de omgeving moet rijden.

Proefexamen
Als dit allemaal behandeld is ga je naar het CBR en krijg je uitleg over het examen, de examinatoren en alles in en om de auto wat je moet kennen.

Een tussentijdse toets/Deeltoets 3 vind plaats op 2/3 tot 3/4 van de rijopleiding maar is niet verplicht.

Tijdens je rijopleiding krijg je huiswerk opgaven mee of het RIS werkboek zodat je goed voorbereid naar de les gaat. Welke dat zijn vind je bij de 'les versneller' of in je werkboek.
Uiteraard kan je overal in het Gooi worden opgehaald.


Locaties
Team geeft rijles in heel het Gooi en Almere, dit betekend dat je bij iedere rijles kunt kiezen waar je begint en eindigt. Zelfs tot 1 uur voor je les start.

Het examen gebied is:
Baarn
Blaricum
Bussum
Eemnes
Hilversum
Huizen
Laren
Naarden

 

 


Dit is uiteraard afhankelijk van de leerling, de één is 'handiger' dan de ander.
Net als op school en bij sport zijn de verschillen zéér groot, de oefend jaren om een bal goed weg te kunnen slaan en de ander doet het in 1 keer.

Team rijopleiding is door het CBR gecertificeert om de R.I.S. opleiding aan te mogen bieden, deze haalt het beste uit jou en is daardoor de snelste weg naar je rijbewijs.

Indicatie kaart

Wat ervoor zorgt dat de één vlotter zijn of haar rijbewijs haalt dan de ander zit hem o.a. in de volgende zaken.
-Wil ik leren autorijden?
-Kan ik goed samen werken?
-Ben ik handig?
-Vang ik fouten van anderen makkelijk op?
-Leer ik makkenlijk?

Bovenaan staat de intrinsieke motivatie, als jij het wilt kun je alles!

Onderstaand is een voorbeeld route die gereden kan worden tijdens het examen.
Rijd hem eens met je ouders zodat jullie inzicht krijgen in het examen niveau.

(klik op afbeelding voor hoge resolutie)

 

 

Zelfstandig rijden van A naar B aan de hand van de volgende criteria.

Sociaal rijgedrag:
Je rijgedrag is zo, dat je de fouten van anderen wil opvangen, rekening houdt met zwakkere verkeersdeelnemers en het overige verkeer helpt op een wijze die de doorstroming bevorderd.

Defensief rijgedrag:
Je rijgedrag is zo, dat je de fouten van anderen kunt opvangen.

Besluitvaardig rijgedrag:
Je rijgedrag is zo, dat het voor het overige verkeer direct duidelijk is wat je plan is.

Milieubewust rijgedrag:
Je rijgedrag is zo, dat je met minimaal brandstof verbruik van A naar B komt zonder onnodig de verkeersdoorstroming te belemmeren.


Benodigde vaardigheden
Op tijd onderkennen van de situatie:
Ver vooruit kijken om de verandering waar te nemen.

Opbouw verkeersbeeld:
Weet waar het verkeer zich om je heen bevind en voorspel hun gedag.

Correct uitvoeren van de observatie:
Neem op een dusdanige wijze waar, dat je al het niet zichtbare verkeer zichtbaar hebt gemaakt.

Plaats op de weg en rijbaan:
De juiste plaats op de weg en/of rijbaan is zeer belangrijk, dus rechts bij kruispunten en zijstraten en op de juiste voorsorteerstrook.

Samenwerken met het overig verkeer:
Wanneer er onvoldoende ruimte is voor al het verkeer kun je d.m.v. seinen aangeven wie er eerst mag. Om dit goed te kunnen doen moet je van te voren al weten waar de ruimte is om elkaar te passeren.

Doorstroming:
Als er een kans is om te gaan, ga dan ook.
Is het heel druk en wil er iemand invoegen of afslaan dan kan het handig zijn om deze er tussen te laten d.m.v. gas los of zachtjes remmen.

Voertuigbeheersing:
Schakel op het juiste moment met een passend toerental naar de juiste versnelling.
Wees klaar met je handelingen voordat je bij de verkeersopgave bent.

Voorrang regelen:
Voor het overige verkeer moet het duidelijk zijn dat je weet hoe de voorrang is geregeld. Moet jij voorrang verlenen dan moet je op normale wijze tot stilstand komen. Haaientanden kan je meestal rollend oplossen, stop streep is stoppen.

Omschrijving volgens het CBR

1. Je beheersing van de auto

2. Kijkgedrag

3. Of je goed voorrang verleent

4. Inhalen

5. In- en uitvoegen

6. Rijden op kruispunten en rotondes

7. Bijzondere verrichtingen

 

 

 

 


Een tussentijdse toets/deeltoets 3 is een examen met als verschil dat je niet kan slagen of zakken.
Je kan wel vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichting en de vragen over de auto zodat alleen het rijden nog over blijft voor het examen/deeltoets 4 R.I.S.

Deze vrijstelling blijft geldig tot en met je eerst volgende examen, ongeacht wanneer deze is.
Om aan een tussentijdse toets mee te mogen doen moet je een theorie certificaat hebben maar een eigen verklaring/gezondheidsverklaring is niet nodig.

Deeltoets 3 R.I.S./tussentijdse toets doe je ter voorbereiding op je eindexamen en geeft de laatste inzichten die je nodig hebt om je examen met succes te behalen. Voordat je de deel/tussentijse toets gaat doen heb je al 2 toetsingsmomenten gehad met je instructeur waardoor je al gewend bent om getoetst te worden, maar nu ga je voor het eerst echt naar het CBR.

Het voordeel van een deel/tussentijdse toets 3 is dat je in alle rust een examen kan ervaren, zonder dat jij je zorgen hoeft te maken over het resultaat. Hierdoor onstaat een mooi beeld van wat je al kan.

Wanneer je terug bent bij het CBR en je hebt je plekje aan tafel weer ingenomen krijg je de uitslag. Hier zal de examinator bij een tussentijdse/deeltoets 3 veel meer aandacht aan geven dan bij een gewoon examen.
De reden is dat jij bij een tussentijdse/deeltoets 3 bij het CBR komt om te horen wat je kan en wat er nog te leren is, terwijl je met een examen alleen komt voor de uitslag geslaagd of gezakt.

Wanneer een examinator bij een examen uitgebreid aandacht besteed aan wat er goed en niet goed ging, zal er over het algemeen weinig van onthouden worden.
Je bent simpelweg te blij of te teleurgesteld om het op te nemen. Ook kan het door sommige leerlingen als "afzeiken" worden opgevat waardoor ze het kort en bondig houden. Het is dan de taak van de instructeur om hier duiding aan te geven.

Voor alle informatie over het examen zoals welke onderdelen getoetst worden en hoe het in zijn werk gaat, kijk op het CBR/tussentijdse toets.

Een tussentijdse toets/deeltoets 3 moet door Team worden aangevraagd bij het CBR, hiervoor moet je eerst de rijschool machtigen.

Kijk hier voor de CBR site voor het machtigen van de rijschool.

Rijschool nummer:9208U3

Uiteraard wordt de toets in overleg gepland zodat het geen agenda problemen opleverd.

 

 

 

 


Je examen begint en eindigt bij het CBR.

Voordat je er heen gaat rij je eerst met je instructeur een opwarm ronde zodat alles goed herhaald is en je klaar bent voor je toetsing.

Wanneer je bij het CBR komt, parkeer je de auto (3) en ga je naar de wachtruimte (4). In de wachtruimte verzamelen de kandidaten en instructeurs zodat er gezamelijk kan worden begonnen met het examen. Alleen het faalangst examen wordt op een andere tijd gestart.

Als het tijd is ga je naar de examinatoren (5) en schuif je aan bij het tafeltje met het nummer dat je bij de aanvraag hebt gekregen. Je maakt kennis met je examinator, identificeert je, gevolgd door een gesprekje.

Dit gesprekje is bedoeld om je wat uitleg te geven over wat er van je wordt verwacht en om je op je gemak te stellen. Uiteraard is iedereen gespannen tijdens een toets maar even een eerste kennismaking en wat gezellig gebabbel, zorgt voor een ontspannen sfeer. Soms neemt de spanning daardoor juist toe, mocht de examinator dat merken, krijg je de opmerking: zullen we maar gaan rijden? ;-) en hoopt hij dat de spanning dan wat zakt.

Voordat je met de rit begint moet je een kentekenplaat lezen op 25 meter afstand t.b.v. de ogen test. Bij de auto krijg je vragen over de banden, onder de motorkap of over de bediening in de auto.

De examen rit:

Vanuit het CBR rij je via de snelweg naar een van de omringende dorpen. Daar doe je een parkeer/omkeer/stop opdracht en rij je terug naar het CBR.

Dit betekent dat je door verschillende snelheidsgebieden rijdt en zelfstandig route moet rijden. Dit op basis van de borden, Tomtom, rijrichtingen of oriëntatie.

De snelheidsgebieden die je tegen gaat komen zijn:
Winkel gebied
Erf
30Zone
Bebouwde kom
Buiten bebouwde kom
Snelweg

De bijzondere verrichtingen worden getest in de 30 zone.

Het examen gebied op Google maps

Het examen zoals beschreven volgens het CBR

Locatie: Bramenberg 6 te Eemnes

1. Ingang-einde examen.

2. Begin route/start van het examen.

3. Parkeer plaatsen.

4. Wachtruimte CBR.

5. Examinatoren.

Een examen/deeltoets 4 moet door Team worden aangevraagt bij het CBR, hiervoor moet je eerst de rijschool machtigen.

Kijk hier voor de CBR site voor het machtigen van de rijschool.

Rijschool nummer:9208U3

Uiteraard wordt de toets in overleg gepland zodat het geen agenda problemen opleverd.

 

 

 

BNOR (vroegere staatsexamen):

Vier keer gezakt... dan een nader onderzoek rijvaardigheid.
Als je binnen vijf jaar vier keer bent gezakt voor een praktijkexamen, wordt elke volgende keer een nader onderzoek rijvaardigheid.

Het nader onderzoek rijvaardigheid is een bijzonder examen.
De rijvaardigheids­ adviseurs die dit examen afnemen, maken de examenomstandigheden voor je zo gunstig mogelijk. Want juist bij mensen die vaker gezakt zijn, blijken die bepalend te zijn voor de prestaties.
Zo is er meer tijd beschikbaar en er is meer persoonlijke begeleiding.

Sinds 2018 wordt het BNOR examen afgenomen op de bekende CBR locaties.

 

Let op!
Door de lange wachttijden bij het CBR (+/- 3 maanden) is het niet mogelijk om het examen aan te vragen wanneer de leerling op niveau is. Het examen wordt dus gepland op basis van de verwachting die de instructeur heeft van de leerling.
Dit kan er toe leiden dat het de leerling niet lukt om voor die tijd op niveau te zijn.

Hier zijn de volgende oplossingen voor:
1. Examen er uit halen en een nieuwe plannen.
Als het tenminste 1 maand is voor de examen datum kan dit meestal kosteloos (dit is een coulance regeling).
2. Omzetten in een tussentijdse toets, dit kan kosteloos en kan tot minimaal 24 uur voor aanvang.
3. Annuleren, kan tot 24 uur voor aanvang examen.

 

 

R.I.S. volgens het Team traininsprotocol


De Rijopleiding in Stappen is een opleidingsmethodiek waarbij je wordt opgeleid op basis van competenties.
Deze competenties worden stap voor stap doorlopen, vandaar de naam Rijopleiding In Stappen.

De RIS opleiding bestaat uit 4 modules, deze modules bestaan weer uit gemiddeld 15 scripts en de scripts bestaan uit gemiddeld 7 stappen.
Vanaf module 2 krijg je te maken met gecombineerde scripts, d.w.z. dat een script een samenvoeging is van (m)eerdere scripts.
Voorbeeld: In module 1 leer je bij script 10 het scannen. Wanneer je bij module 2 het ruimte kussen behandeld, begint deze met 'scan' dan 'volgafstand' etc. Het scannen is al bekend, de rest zijn dan nieuw aan te leren stappen.

Tijdens je opleiding lees je voor de rijles eerst het hoofdstuk van het script zodat je weet waar de les over gaat en je de stappen kent. In de rijles krijg je verdere uitleg en een demonstratie. Na de demonstratie volgt de training op basis van de stappen die je hebt geleerd bij het script.

De fasen die je doorloopt bij het aanleren van een script zijn:

Fase 1 Kennismaken met het script
1 Je krijgt een huiswerk opdracht
2 Er wordt gemotiveerd en gedemonstreerd
3 Je doet met de instructeur mee

Fase 2 Het eigenmaken van het script
4 Je werkt op aanwijzing
5 Je hebt nog beperkt hulp nodig
6 Je doet het zelfstandig

Fase 3 Veralgemenisering van het script
7 Je kan het ook als de situatie wijzigt
8 Je past het overal goed toe.

Elke module wordt afgesloten met een toets, module 1 en 2 worden getoetst door je instructeur en module 3 en 4 door het CBR.
Doordat je voor je eindexamen nu al meerdere keren getoetst bent wen je er aan en weet je goed wat je kunt en wat er van je wordt verwacht.

Deze tabel laat zien waar de modules uit bestaan. Ter verduidelijking, het is niet zo dat deze 1-voor-1 worden afgewerkt, als je kijkt bij de opbouw van rijles zie je hoe deze methode vorm krijgt binnen de rijopleiding.

Module 01
Voertuig beheersing 
Script 01
Controle buiten de auto
Script 02
Controle in de auto
Script 03
Instappen
Script 04
Uitstappen
Script 05
Zithouding
Script 06
Stuurhouding
Script 07
Afstellen spiegels
Script 08
Starten en Afzetten
Script 09
Gas doceren
Script 10
Scannen
Script 11
Sturen
Script 12
Positie
Script 13
Remmen
Script 14
Ontkoppelen
Script 15
Stoppen
Script 16
Koppelen
Script 17
Schakelen
Script 18
Technische wijze van wegrijden
Module 02
Beheersing van eenvoudige verkeersmanoeuvres en verkeersituaties
Script 19
Wegrijden en Stoppen
Script 20
Volgafstand
Script 21
Ruimtekussen
Script 22
Tegemoet komen
Script 23
Ingehaald worden
Script 24
Kruispunten
Script 25
Afslaan
Script 26
Hellingproef
Script 27a
Achteruit rijden in een rechte lijn
Script 27b
Achteruit rijden aangegeven bocht
Script 28
Parkeren op aangegeven plaats
1
Vooruit in file
2
Achteruit in file
3
Vooruit in vak zowel haaks als schuin
4
Achteruit in vak zowel haaks als schuin
5
Op stijgende helling
6
Op dalende helling
Script 29a
Keren d.m.v halve draai
Script 29b
Keren d.m.v. steken
Module 03
Complexe voertuig bediening, beheersing van complexe manoeuvres en situaties
Herhaling
Kruispunten
Herhaling
Afslaan
Herhaling
Bijzondere verrichtingen met sannen
Script 30
Rijstrook wisselen en zijdelings verplaatsen
Script 31
Voorbij gaan
Script 32
Inhalen
Script 33
Invoegen
Script 34
Uitrijden
Script 35
Rotondes
Script 36
Erven
Script 37
Spoorwegovergang
Script 38
VOP zebra
Script 39
Tram en bushaltes
Module 04
Veilig en verantwoorde verkeersdeelname
Script 40
Nacht en moeilijke omstandigheden
Script 41
Ritvoorbereiding en zelfstandig route rijden
Script 42
Rijden onder specifieke omstandigheden
Script 43
Milieuverantwoord rijden
Script 44
Defensief rijden
Script 45
Aangepast en besluitvaardig rijden
Script 46
Mentaliteit en verantwoordelijkheid

Bij het begin van de rijopleiding krijg je het RIS boek, daar wordt alles uitgebreid uitgelegd.
R.I.S. volgens het CBR

Team training protocol:

Als je bij de opbouw van de rijles hebt gekeken dan zie je daar de inhoud en opbouw van je rijopleiding.
Deze lijkt te verschillen van de opbouw van de scripts die je bij R.I.S ziet staan.
Dit komt omdat R.I.S. niet een opleiding is maar een schematische weergave van de competenties die je tijdens het rijden ontwikkeld.

Je kunt b.v. de snelweg gebruiken voor het trainen van de volgafstand, het voorbij rijden, gas doseren, scannen, etc. maar deze scripts kun je ook in een 30zone doen of een provinciale weg. R.I.S. zegt daar niets over, het is aan de instructeur om daar op de juiste wijze invulling aan te geven.

Team heeft het examen gebied uitgebreid geanalyseerd, de best mogelijke trainingslocaties samengesteld en deze in een optimaal schema gezet.
Hoe dat gaat ontdek je tijdens de rijopleiding!